Pointilis

Adanya prinsip yang diterapkan dalam gambar tersebut adalah prinsip penekanan. Penekanan adalah kesan yang diperoleh adanya dua unsur berlawanan. Prinsip ini terletak pada gelap terang objek dalam gambar.

Lukisan, ianfaiz

Terdapat prinsip pengulangan.
Pengulangan terjadi pada garis objek.selain itu juga terdapat gelap terang.gelap terang tersebut bertujuan untuk memperjelas letak objek.

Contact Info :

  • Email: ariskadama123@gmail.com
  • No. HP: 085732784737